نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های دانشجویان تکمیلی / موضوع نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه هاو رساله ها

موضوع نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه هاو رساله ها

با توجه به آئین نامه شماره ۳۹۸۳۶۵/۷۳ مورخ ۸۸/۱۰/۲۸ و تبصره ۲ از ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۰۴۸۲۲/۸۷ مورخ ۹۰/۱۰/۲۹ در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی به اطلاع می رساند : در صورتیکه نام فرد دیگری به غیر از استاد راهنما ، مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از پایان نامه ها ورساله ها قید گردد،به مقاله مذکوردر مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای نمره ای اختصاص نمی یابد و جهت دانشجویان دکترای تخصصی مقاله مذکور ملاک تسویه حساب قرار نمی گیرد ، مگر اینکه بر اساس قرارداد قید شده در بخشنامه شماره ۴۰۴۸۲۲/۸۷ مورخ ۹۰/۱۰/۲۹ باشد