نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اطلاعیه های دانشجویان تکمیلی / اطلاع رسانی سامانه ظرفیت پژوهشی اساتید

اطلاع رسانی سامانه ظرفیت پژوهشی اساتید

به استحضار دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند با توجه به ضرورت آگاهی دانشجویان در میزان و توانمندی پایان نامه اساتید ، سامانه ظرفیت پژوهشی اساتید به آدرس http://www.cap.researchtop.com آماده بهره برداری میباشد.

لذا با عنایت به کمبود استادان جهت راهنمایی دانشجویان در واحد های دانشگاهی ، دانشجویان در راستای شناسایی ظرفیت اساتید کل کشور جهت انتخاب به عنوان استاد راهنما و یا مشاور می توانند اقدام نمایند.