نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / جایگاه تحصیلات تکمیلی

جایگاه تحصیلات تکمیلی

جايگاه تحصيلات تكميلي دانشگاه و اهداف آن

۱ – تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد در عالي‌ترين سطوح علمي جامعه، با توان تحليل و مسأله يابي، تلفيق علم و عمل و رشد خصيصه هاي فطري جستجوگري، پويايي، بالندگي و خلاقيت

۲ – ارتقاء مستمر كيفيت آموزشي و پژوهشي دوره‌ها

۳ – بسترسازي براي ايجاد دوره‌هاي دكتري در كليه رشته‌هاي مرتبط با زمينه‌هاي فعاليت علمي

۴ – اهتمام در شناخت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي تعريف نشده و مورد نياز به منظورايجاد اين دوره‌ها

۵ – بهبود ساختار و ساز و كار تحصيلات تكميلي

۶ – تقويت اختيارات اجرايي و بهبود امكانات مراكز و واحدهاي مجري تحصيلات تكميلي به تناسب گستردگي و عملكردآنها

۵ – جهت دادن موضوعات پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تكميلي به سوي اولويت‌هاي توسعه كشور

۶ – زمينه‌سازي براي پذيرش دانشجويان

۷ -گسترش ارتباط بين تحصيلات تكميلي و مراكز و واحدهاي مجري تحصيلات تكميلي و حوزه ستادي توسط شبكه اطلاع‌رساني

۸ – ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي، نرم‌افزارهاي مورد نياز واستفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني در زمينه خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي

۹ – جلب همكاري وسيع‌تر كادر علمي توانمند در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

۱۰ – بازنگري مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تحصيلات تكميلي، رفع نواقص و تكميل آنها

۱۱ – بازبيني و بهبود نظام نظارت بر فعاليت‌هاي تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي از طريق گسترش ميزان مشاركت و همكاري و مسئوليت‌پذيري مراكز و واحدها