نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / حمایت از پایان نامه

حمایت از پایان نامه

وزارت کار و رفاه اجتماعی بنیاد شهید
علوم پزشکی  مرکز اسناد و بازرگانی
طرح حامی- آموزش و پرورش استان اصفهان طرح شهید فهمیده
 شهرکهای صنعتی استان اصفهان-۱   شهرکهای صنعتی استان اصفهان-۲
 اولویت های پژوهشی ذوب آهن  اولویت های پژوهشی شرکت گاز
 اولویتهای پژوهشی ذوب آهن اصفهان – سال ۹۴
 اولویت های پژوهشی فنی و حرفه ای
 اولویت های پژوهشی شرکت توزیع برق استان اصفهان در سال ۹۶  اولویت های پژوهشی  دانشگاه آزادواحد تاکستان
 اولویت های پژوهشی شرکت توزیع برق استان اصفهان در سال ۹۶ -تکمیلی  اولویت های پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 اولویت های پژوهشی دادگستری  اولویت های پژوهشی شهرداری اصفهان
 اولویت های پژوهشی نیروی انتظامی  اولویت های پژوهشی شهرداری  مبارکه
باغ موزه دفاع مقدس اولویت های پژوهشی بانک تجارت
اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور اولویت های پژوهشی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر  اولویت های پژوهشی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان
اولویت های پژوهشی شرکت مهندسی آبفا ۵۱ اولویت پژوهشی سال ۹۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر