نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / حمایت از پایان نامه

حمایت از پایان نامه

وزارت کار و رفاه اجتماعی بنياد شهيد
علوم پزشكي  مركز اسناد و بازرگاني
طرح حامي- آموزش و پرورش استان اصفهان طرح شهید فهمیده
 شهرکهای صنعتی استان اصفهان-1   شهرکهای صنعتی استان اصفهان-2
 اولویت های پژوهشی ذوب آهن  اولویت های پژوهشی شرکت گاز
 اولويتهاي پژوهشي ذوب آهن اصفهان – سال 94
 اولويت هاي پژوهشي فني و حرفه اي
 اولويت هاي پژوهشي شركت توزيع برق استان اصفهان در سال 96  اولويت هاي پژوهشي  دانشگاه آزادواحد تاكستان
 اولويت هاي پژوهشي شركت توزيع برق استان اصفهان در سال 96 -تكميلي  اولويت هاي پژوهشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي
 اولويت هاي پژوهشي دادگستري  اولويت هاي پژوهشي شهرداري اصفهان
 اولویت های پژوهشي نيروي انتظامي  اولويت هاي پژوهشي شهرداري  مباركه
باغ موزه دفاع مقدس اولويت هاي پژوهشي بانك تجارت
اولويت هاي پژوهشي سازمان بهزيستي كشور اولويت هاي پژوهشي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
اولويت هاي پژوهشي شركت مهندسي آبفا  اولويت هاي پژوهشي اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي اصفهان
اولويت هاي پژوهشي دفتر تحقيقات وآموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر